Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lịch sử, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Gần 1000 sinh viên tham dự Hội thảo “Tình nguyện viên và thành công của dự án Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh”

Gần 1000 sinh viên tham dự Hội thảo “Tình nguyện viên và thành công của dự án Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh”

Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang

Hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang

Ý nghĩa lịch sử - từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam

Ý nghĩa lịch sử - từ Cách mạng Tháng Mười Nga đến cách mạng Việt Nam

Hội nghị nội bộ thường niên Ban điều hành và Ban chủ nhiệm Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam (AP2022)

Hội nghị nội bộ thường niên Ban điều hành và Ban chủ nhiệm Chương trình VLIR mạng lưới Việt Nam (AP2022)

Làm việc với đại diện Chương trình Fulbright Việt Nam

Làm việc với đại diện Chương trình Fulbright Việt Nam

Làm việc với Tùy viên Hợp tác tiếng Pháp của Viện Pháp tại Việt Nam

Làm việc với Tùy viên Hợp tác tiếng Pháp của Viện Pháp tại Việt Nam

Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025

Đảng bộ Trường ĐH Nha Trang tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025

262 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mời và bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022

262 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mời và bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2022