Đường Hồ Chí Minh trên biển - Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Hoàn thành đánh giá sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài đối với 04 chương trình đào tạo tại Trường ĐH Nha Trang

Hoàn thành đánh giá sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài đối với 04 chương trình đào tạo tại Trường ĐH Nha Trang

Ký kết hợp tác với Công ty TNHH EUROFINS Sắc ký Hải Đăng

Ký kết hợp tác với Công ty TNHH EUROFINS Sắc ký Hải Đăng

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”

Hội thảo “Chính sách đất đai trong nông nghiệp – Góp ý dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi)”

Hội nghị viên chức, người lao động Trường ĐH Nha Trang năm học 2022-2023

Hội nghị viên chức, người lao động Trường ĐH Nha Trang năm học 2022-2023

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang trao đổi, học tập với đoàn sinh viên Hoa Kỳ

Công bố Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2020 – 2025

Công bố Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang nhiệm kỳ 2020 – 2025

ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN NGÂN - NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

ĐỒNG CHÍ VÕ VĂN NGÂN - NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trường ĐH Nha Trang làm việc với đoàn công tác Học viện Ngoại giao

Trường ĐH Nha Trang làm việc với đoàn công tác Học viện Ngoại giao