Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2022 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang từ ngày 16-18/09/2022

Hội thảo Quốc tế VietTESOL năm 2022 sẽ diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang từ ngày 16-18/09/2022

Ký kết hợp tác với Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Ký kết hợp tác với Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia “Phát triển du lịch biển Việt Nam theo hướng bền vững”

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong – Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Hội thảo quốc tế về Quan điểm toàn cầu hóa trong Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Quản trị năm 2022

Hội thảo quốc tế về Quan điểm toàn cầu hóa trong Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Quản trị năm 2022

Sinh viên ngành Kế toán – Tài chính gặp gỡ chuyên gia trao đổi chuyên đề về nghề nghiệp trong kỷ nguyên số

Sinh viên ngành Kế toán – Tài chính gặp gỡ chuyên gia trao đổi chuyên đề về nghề nghiệp trong kỷ nguyên số

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VINH DỰ NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM 2022

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG VINH DỰ NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM 2022

Trường ĐH Nha Trang tham gia các hoạt động tại sự kiện Techfest Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 2022

Trường ĐH Nha Trang tham gia các hoạt động tại sự kiện Techfest Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 2022

Làm việc với đại diện tổ chức World Learning (Hoa Kỳ)

Làm việc với đại diện tổ chức World Learning (Hoa Kỳ)

Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật cho giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang

Hội nghị tập huấn triển khai văn bản quy phạm pháp luật cho giảng viên đại học, cao đẳng sư phạm diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang