Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa

Tổ chức buổi giao lưu giữa học sinh chương trình tiếng Anh Access Nha Trang và Đắk Lắk

Tổ chức buổi giao lưu giữa học sinh chương trình tiếng Anh Access Nha Trang và Đắk Lắk

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945

Làm việc với đoàn công tác Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

Làm việc với đoàn công tác Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

Trường ĐH Nha Trang tổ chức hội thảo Nuôi và cung cấp con giống tôm hùm

Trường ĐH Nha Trang tổ chức hội thảo Nuôi và cung cấp con giống tôm hùm

Làm việc với đại diện Trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ)

Làm việc với đại diện Trường Đại học Keuka (Hoa Kỳ)

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang

Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại Trường ĐH Nha Trang

Ký kết hợp tác với Trường ĐH VinUni thực hiện dự án cộng đồng về phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa

Ký kết hợp tác với Trường ĐH VinUni thực hiện dự án cộng đồng về phổ cập tiếng Anh tại Khánh Hòa

Làm việc với Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Làm việc với Trường ĐH Yersin Đà Lạt

Tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang

Tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Trường ĐH Nha Trang