Ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

Thảo luận về cơ hội hợp tác với đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Thảo luận về cơ hội hợp tác với đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Nhiều ấn tượng tại vòng Chung kết cuộc thi Môi trường xanh năm 2022

Nhiều ấn tượng tại vòng Chung kết cuộc thi Môi trường xanh năm 2022

Hơn 250 nhà khoa học tham gia Hội thảo khoa học quốc tế Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần thứ 6

Hơn 250 nhà khoa học tham gia Hội thảo khoa học quốc tế Công nghệ xanh và phát triển bền vững lần thứ 6

Xây dựng Nhà trường vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới (1976 – 1986)

Xây dựng Nhà trường vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới (1976 – 1986)

Hội thảo Khoa hoc quốc tế Công nghệ xanh và Phát triển Bền vững lần thứ 6 diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang

Hội thảo Khoa hoc quốc tế Công nghệ xanh và Phát triển Bền vững lần thứ 6 diễn ra tại Trường ĐH Nha Trang

Xây dựng và phát triển Trường Thủy sản trong kháng chiến chống Mỹ (1966 - 1975)

Xây dựng và phát triển Trường Thủy sản trong kháng chiến chống Mỹ (1966 - 1975)