Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022

  • 19/07/2022

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC Trường Đại học Nha Trang thông báo các thí sinh có tên trong danh sách dưới đây đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức Trường Đại học Nha Trang năm 2022